Tập đoàn Daikin thay đổi chiến lược cho Cổ Đông

  27/09/2016

Tập đoàn Daikin thay đổi chiến lược cho Cổ Đông

Công ty Điều hòa Daikin Nhật bản, xây dựng kế hoạch quản lý chiến lược của mình Trong năm 2016 với một năm mục tiêu của năm 2018., và  chính thức công bố vào ngày 15 tháng 6, 2018. Tập đoàn Daikin đã có giá trị vốn hòa thuộc top thế giới, Công ty đang nỗ lực đoàn toàn tập để nhận ra kế hoạch , nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và tiếp tục gia tăng lợi ích cho cổ đông bằng cách nắm bắt chính xác những thay đổi của thời đại và kết hợp chúng như là động lực cho sự tăng trưởng .Ngoài ra, Công ty xây dựng chính sách cổ đông đóng góp riêng vào mảng Điều hòa Daikin VRV ( một hướng đi riêng của tập đoàn) như hướng dẫn công bố thông tin cho cổ đông. Chính sách DSR định hướng dẫn ban đầu của Công ty, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tổ chức lại bộ máy đầu não của công ty, sẵn sáng cạnh tranh vốn với 2 hãng lớn là điều hòa nagakawa và điều hòa panasonic cho các cổ đông trong trường hợp mua lại quy mô lớn cổ phần của Công ty. Biện pháp đối phó bằng cách sử dụng phân bổ quyền mua lại cổ phiếu hoặc cổ phiếu mới không được giả định. Ủy ban độc lập, trong đó bao gồm các bên thứ ba thành viên độc lập của Công ty, sẽ yêu cầu người mua để cung cấp thông tin, bao gồm cả mục tiêu của chính sách mua hàng và quản lý, và bày tỏ ý kiến ​​của mình cho cổ đông trong một thời gian nhất định sau khi nghiên cứu đầy đủ các chi tiết của thông tin. Cổ đông sẽ có thể đưa ra nhận định của mình sau khi tham khảo ý kiến ​​bày tỏ sự do Ủy ban độc lập.Công ty định kỳ đánh giá sự phù hợp của chính sách này. Xem xét môi trường thị trường gần đây, Công ty tin rằng điều quan trọng để duy trì các chính sách DSR là. Vì lý do này, Công ty đã quyết định đổi mới chính sách DSR tại Ban Giám đốc họp tổ chức vào ngày 10 tháng năm 2017.Công ty sẽ phấn đấu để nâng cao giá trị của công ty bằng cách đẩy về phía trước với sự mở rộng kinh doanh ở nước ngoài và đổi mới công nghệ môi trường và duy trì khả năng cạnh tranh xuất sắc của mình trong khi xây dựng một cơ sở quản lý công ty theo kế hoạch quản lý chiến lược của nó FUSION 15 với một năm mục tiêu của năm 2017.. Chúng tôi ở tập đoàn Điều hòa Daikin sẽ đánh giá rất cao sự hỗ trợ liên tục của các cổ đông của chúng tôi.

dieu hoa daikin

Thành lập nhà máy sản xuất Điều hòa Daikin Tại Việt Nam
Để tăng cường và mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Tập đoàn Daikin Industries, Ltd. mới thành lập  AC Daikin Airconditioning VietNam (Trụ sở chính: đặc biệt 35 Nguyễn văn trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) là một liên doanh tại Indonesia với nhà phân phối PT địa phương của mình. Hoạt động kinh doanh của công ty mới được thiết lập để bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.Trong việc thiết lập công ty bán hàng của riêng mình, Daikin đang tìm cách để thúc đẩy phát triển mới của văn phòng kinh doanh và xây dựng một mạng lưới bán hàng vững chắc mà sử dụng một dòng sản phẩm rộng và các dịch vụ toàn diện. Khi làm như vậy, công ty đặt ra tầm nhìn của mình vào việc bán hàng là 25 tỷ yên trong năm 2016.Việt Nam tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định như được thấy bởi tốc độ tăng trưởng GDP 4,1% trong năm tài chính 2016 và là lớn nhất trong số các nước ASEAN trong dân số khoảng 270 triệu người. tầng lớp trung lưu với người hưởng lương nhận được một khoản thu nhập hàng năm trên 5.000 USD được dự kiến ​​sẽ tăng nhanh trong tương lai, và trong khi tỷ lệ thâm nhập của máy điều hòa không khí trong các hộ gia đình nói chung hiện đang ở mức 10-15% (ước tính của Daikin) thì tỷ lệ dự để dần dần tăng lên từ bây giờ. Đồng hành cùng này, thị trường điều hòa không khí, trong đó ghi nhận doanh thu khoảng 57 tỷ yên trong năm tài chính 2010, được dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong năm tài chính 2016.Daikin đã bán thiết bị điều hòa không khí thông qua Việt Nam kể từ năm 1976; Tuy nhiên, để mở rộng kinh doanh của mình phù hợp với tốc độ tăng trưởng thị trường, nhu cầu tăng cường năng lực trong bán hàng và hỗ trợ cũng như trong các dịch vụ sau bán hàng đã trở thành một chủ đề quan trọng cho công ty.Bằng cách thiết lập một liên doanh cùng với Imora vào thời điểm này, Daikin hy vọng sẽ tận dụng mạng lưới bán hàng địa phương Imora và chuyên môn trong việc kinh doanh tại Indonesia. Cho đến bây giờ, Điều hòa Daikin đã được đẩy mạnh việc tăng cường bán hàng của mình và khả năng dịch vụ,chẳng hạn như trong sự phát triển của văn phòng kinh doanh trồng ở từng khu vực của thế giới, chuyển giao bán hàng bí quyết, và thành lập mới các trung tâm đào tạo. Trong việc thiết lập liên doanh này, Daikin đặt mụctiêu cho cổ phiếu số 1 tại thị trường Việt Nam trong tương lai, đánh bật các đối thủ truyền thống như điều hòa nagakawa, điều hòa Panasonic

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả