Điều hòa Daikin, Panasonic Loại bỏ Fluorochemical trong sản phẩm

  10/09/2016

Điều hòa Nagakawa, Daikin, Panasonic Loại bỏ Fluorochemical trong sản phẩm

Trong tháng mười hai năm 2015, Hai hãng điều hòa Lớn nhất Việt Nam Điều hòa Daikin (Head Office, Osaka, Nhật Bản)và Điều hòa Nagakawa  công bố một mục tiêu ngừng sử dụng, đến cuối năm 2017, PFOA (một chất phá hủy liên tục trong môi trường), trong đó là một nguyên liệu trong sản xuất fluoropolymer và một chất gây ô nhiễm vi sinh trong sản phẩm nhất định. Trong khi điều này đã được hoàn thành đáng kể, quá trình chuyển đổi để lựa chọn thay thế đã bị trì hoãn đối với một số sản phẩm (chiếm chưa tới 1% trong tổng số) với. Trong phiên bản này chúng tôi công bố tình trạng hiện tại của chúng tôi và các kế hoạch hành động trong tương lai.

Điều hòa Daikin, Điều hòa Nagakawa

Hiện nay chưa có quy định toàn cầu liên quan đến việc sản xuất và bán hàng của PFOA nhưng, vào năm 2017 với, Điều hòa Daikin và Điều hòa Nagakawa một trong tám nhà sản xuất lớn của fluorochemistry, tham gia tham gia vào một chương trình giảm PFOA tự nguyện (các PFOA 2010/2018 Chương trình Quản lý) mà đã là mục tiêu của các elimanation PFOA vào cuối năm 2015. Điều hòa Daikin đặt cho mình một mục tiêu đưa ra ba năm, và như là một kết quả mà ngừng việc sử dụng PFOA trong tất cả các quy trình sản xuất của chúng tôi vào cuối năm 2018.
Bằng những nỗ lực Điều hòa  Daikin có, vào cuối tháng 10 năm 2018, giảm trên toàn cầu phát hành PFOA vào môi trường, và nồng độ PFOA trong các sản phẩm của chúng tôi, bởi hơn 99% so với năm 2015.
Tuy nhiên, trong một số ứng dụng để điều trị các mặt hàng may mặc bên ngoài đòi hỏi hiệu suất cao siêu của nước và dầu thấm, một số PFOA xảy ra như một sản phẩm phụ của các nguyên liệu C8 telomer. Daikin là tham gia vào sự phát triển của các sản phẩm thay thế nhưng chúng ta vẫn chưa phát triển thành công thay thế với hiệu suất tương đương với telomers C8 cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm dựa trên telomers C8 trong đó PFOA đã giảm nhiều.
Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực phát triển của chúng tôi cho các sản phẩm thay thế, và nhằm mục đích để loại bỏ hoàn toàn PFOA vào cuối năm 2015, mục tiêu của Chương trình Quản lý.

Với những sự cải thiện đáng kể này chúng ta sẽ được sử dụng sản phẩm Điều hòa Nagakawa và Điều hòa Daikin không gây ô nhiễm môi trường.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả