Điều hòa Daikin thay thế gas R32 (HFC32) sạch cho toàn bộ sản phẩm

  13/09/2016

Tập đoàn điều hòa Daikin sẽ tham gia vào một Bộ Năng lượng Kinh tế và dự án Công nghiệp Việt Nam để hỗ trợ chuyển đổi môi chất lạnh cũ (R22. R410A) nằm trong thiết bị điều hòa không khí ở Thái Lan và Việt Nam và sẽ bắt đầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 12 nhà sản xuất điều hòa không khí địa phương bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2016 toàn bộ sản phẩm mới sẽ được thay thế bởi Gas R32 (HFC32). 

Như chúng ta đã biết môi chất lạnh dùng trong điều hòa không khí hay các thiết bị làm lạnh khác có ảnh hưởng rất lớn đến bầu khí quyển. Ngoài bảo vệ tầng ô zôn dựa trên Nghị định thư Montreal, các nước mới nổi đã được làm nhanh chóng với tốc độ chuyển đổi để làm lạnh với tác động thấp về sự nóng lên toàn cầu. Thái Lan và Việt Nam là hai trong những quốc gia và xây dựng một chính sách để hoàn thành chuyển đổi từ Gas R22 (HCFC22) lạnh thông thường để HFC32 ( GasR32) vào 6/2017.

Daikin bắt đầu đưa ra các dự án cụ thể  để cung cấp hỗ trợ cho chuyển đổi chất làm lạnh ở Việt Nam từ quan điểm của các biện pháp đối với tầng ô zôn và hiệu ứng nhà kính sự nóng lên toàn cầu cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển dựa trên một chính sách không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển cho các biện pháp môi trường mà còn công nghệ ủng hộ. Mục tiêu dự án là cho phép các nhà sản xuất Thái Lan và Việt nam phát triển, sản xuất, và bán các sản phẩm điều hòa có sử dụng Gas R32 sạch (HFC32). Một số công ty, bao gồm Tập Đoàn điều hòa Daikin, Nhà sản xuất Điều hòa Nagakawa được tiếp cận với dự án, và vì Điều hòa không khí Daikin là công ty đầu tiên trên thế giới để áp dụng gas sạch R32  trong dòng điều hòa không khí dân dụng, với  tham gia của mình trong việc hỗ trợ các dự án phát triển đến một vai trò trung tâm.

Daikin chuyển giao kỹ thuật sản xuất Gas R32. Ngoài kiến thức cơ bản, bao gồm các thuộc tính chất làm lạnh, và giáo dục an toàn cho các cơ sở sản xuất, Tập đoàn Điều hòa Daikin cung cấp hướng dẫn cho việc cài đặt và bảo trì. Ngay cả sau khi mỗi nhà sản xuất địa phương đã chuẩn bị cơ sở sản xuất cho các thiết bị điều hòa không khí, điều hòa Daikin sẽ thăm mỗi nhà sản xuất địa phương riêng lẻ và cung cấp hỗ trợ tương ứng với sự tiến bộ của công ty. cơ sở Daikin tại Thái Lan sẽ giám sát tiến độ và kế hoạch hỗ trợ tổng thể, và trung tâm kỹ thuật Daikin Thái Lan sẽ có trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt và bảo trì.

Nói về môi chất làm lạnh Gas R32 chất làm lạnh , bao gồm giảm tác động đến tầng ozone, sự nóng lên toàn cầu và an toàn,nhà sản xuất Điều hòa Daikin tin chất làm lạnh mới là chất làm lạnh phù hợp nhất cho máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại và đã trao đổi thông tin với các tổ chức Liên Hợp Quốc và các quốc gia trên thế giới, cung cấp thông tin kỹ thuật tại hội thảo, và nâng cao nhận thức của các tổ chức Liên Hợp quốc và mỗi quốc gia. Để thúc đẩy sử dụng rộng rãi gas sạch R32 HFC32, Daikin cấp quyền truy cập miễn phí vào 9/2012 cho các nước đang phát triển cho các "sáng chế cơ bản cần thiết để sản xuất và bán của Điều hòa Sử dụng Gas R32" mà Daikin sở hữu.

Những nỗ lực như thế này được coi là một loại mới Tập đoàn điều hòa Daikin đóng góp trong cộng đồng quốc tế đối với các biện pháp nóng lên toàn cầu, và có thể đóng một vai trò trong nỗ lực như thế được coi là cực kỳ quan trọng.

Theo nhà sản xuất chỉ tham gia vào sự phát triển của cả hai chất làm lạnh và điều hòa không khí thiết bị, Daikin sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin cần thiết và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực như sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng các chất làm lạnh và điều hòa không khí thiết bị như nó nỗ lực để góp phần vào việc giảm nhẹ của sự nóng lên toàn cầu bằng cách thúc đẩy chất làm lạnh thay thế với tác động thấp về sự nóng lên toàn cầu.

Cùng với sự phát triển vượt bậc về chất lượng sản phẩm, những quan tâm của điều hòa Daikin, Điều hòa Nagakawa về việc bảo vệ môi trườg, bảo vể sức khỏe con người là một điều đáng để các hãng điều hòa không khí nói riêng cũng như toàn bộ nền công nghiệp của thế giới nói chung noi theo, 

Xem thêm: 

Phân Biệt các loại gas 410, gas R22, Gas R32 sử dụng trong điều hòa

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả