Báo cáo tài chính của tập đoàn Điều hòa Daikin

  10/09/2016

Vừa qua tập đoàn Điều hòa Daikin đã phát hành phiên bản tiếng Anh Báo cáo tài chính năm 2016, một bản tóm tắt các cam kết và hoạt động của Tập đoàn Điều hòa Không khí Daikin cho những đóng góp cho nền công nghiệp hiện đại toàn thế giới. Trong những năm gần đây, nhận thức đã tăng lên rất nhiều trong trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho vai trò các công ty trong sự phát triển của một xã hội bền vững thông qua kinh doanh mà xem xét đầy đủ các môi trường và nhu cầu của xã hội. Với kế hoạch quản lý chiến lược Điều hòa Daikin  công bố vào tháng bảy năm 2016, Tập đoàn điều hòa daikin đã đưa ra cam kết của mình để giải quyết, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, các vấn đề ảnh hưởng đến khách hàng và xã hội vì nó nhằm mục đích phát triển hơn nữa trong khi đóng góp tích cực cho xã hội. 

Điều hòa Daikin

Sau khi tân trang CSR báo cáo của quá khứ trong lợi của báo cáo phát triển bền vững của năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ dễ dàng truyền đạt cho các bên liên quan cam kết và các hoạt động duy nhất để Daikin có đóng góp cho một xã hội bền vững. Đồng thời, chúng tôi cũng trình bày các kết quả của Kế hoạch hành động về môi trường năm 2015 kéo dài năm năm cho đến năm 2015 và số mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cho năm 2020. 
Vào tháng Chín, chúng tôi dự định công bố thông tin chi tiết hơn về báo cáo này trên trang web công ty Daikin Industries (http://www.daikin.co.jp/csr). Một ấn bản in bằng tiếng Anh được lên kế hoạch công bố trong cùng thời kỳ.
Tổng quan về báo cáo tài chính tập Đoàn Daikin năm 2016

Tương lai : trên nỗ lực để sản giá trị cho xã hội thông qua kinh doanh

Môi trường: Tạo ra một môi trường thị trường mới để Giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu

Theo nhà sản xuất của tập đoàn Daikin phát triển cả điều hòa không khí và làm lạnh, Daikin thúc đẩy việc sử dụng các chất làm lạnh GWP thấp và công nghệ tiết kiệm năng lượng như là một phần đóng góp của mình cho sự giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Sau khi đánh giá toàn diện chất làm lạnh, không chỉ từ khía cạnh của môi trường mà còn từ các khía cạnh của an toàn và tính khả thi về kinh tế, Daikin kết hợp các kết quả của cuộc điều tra được thảo luận tại các diễn đàn quốc tế, xác định HFC-32 (Gas R32) hiện đang được làm lạnh tối ưu cho dân dụng và thương mại -Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và được trên toàn cầu thúc đẩy sử dụng rộng rãi của nó. Trong hợp tác với chính phủ Nhật Bản và các tổ chức quốc tế, các công ty đang tiếp tục nỗ lực ổn định mà bao gồm việc mở rộng hỗ trợ kỹ thuật ở Thái Lan, Malaysia và ở Việt Nam (2018) để chuyển đổi HFC-32 (Gas R32) Tính đến cuối năm tài chính năm 2015, 6,5 triệu máy điều hòa không khí sử dụng Gas R32 đã được bán ở 48 quốc gia.

Giá trị mới: "Thúc đẩy hợp tác sáng tạo với các tổ chức bên ngoài để tạo nên giá trị mới cho xã hội"

Trong tháng 11 năm 2015, Tập đoàn điều hòa không khí Daikin thành lập "Công nghệ và Trung tâm Sáng tạo (TIC)," nó một cơ sở phát triển công nghệ. Ngoài các công nghệ cốt lõi của nó trong các lĩnh vực điều hòa không khí và hóa chất, Điều hòa Daikin  đang xúc tiến "đổi mới hợp tác" với các công ty, trường đại học và tổ chức nghiên cứu của các ngành công nghiệp khác nhau và các lĩnh vực. Mục đích là để tạo ra giá trị cho lối sống mới bằng cách mở rộng các mục tiêu của đề tài nghiên cứu từ các không gian ở cho cộng đồng, thành phố và cơ sở hạ tầng lớn và di chuyển về phía trước với nghiên cứu dựa trên các mối quan hệ của môi trường không khí và cơ thể con người trong sinh lý học và tâm lý học. Ví dụ, chúng tôi đang làm việc để thực hiện "IAQ / Air Môi trường Kỹ thuật" và liên kết nó với việc giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau như sự lão hóa của xã hội, một vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

2. Báo cáo kết quả của "Kế hoạch hành động về môi trường năm 2015" Kết thúc vào Cuối năm tài chính 2015
Chúng tôi đã có đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng CO 2 phát thải trong năm năm kế hoạch hành động môi trường của chúng tôi trải rộng năm 2011-2015.

Chính mục tiêu mục hành động và kết quả

Mục tiêu: Giảm CO2 phát thải ở các nước đang nổi lên 30 triệu tấn vào sử dụng rộng rãi trong điều hòa không khí biến tần loại và các biện pháp khác 
Kết quả: Giảm 34,8 triệu tấn vào sử dụng rộng rãi trong điều hòa không khí sử dụng HFC-32, thấp GWP lạnh, ngoài biến tần điều hòa không khí
Mục tiêu: Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất đến một phần ba so với lượng khí thải cho NĂM 2005 (giảm 67%) 
Kết quả: 70% giảm
Năm 2020, Điều hòa Daikin  sẽ phấn đấu cho kết quả cao hơn bằng cách nhắm cho việc giảm 60 triệu tấn khí nhà kính trên toàn thế giới.

Đối thủ của Daikin tại Việt Nam: Điều hòa Nagakawa, Điều hòa Panasonic

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả